Follow

⛈⚠️Załamania pogody nie tylko w Polsce. Dramat na Zachodzie Niemiec gdzie wskutek intensywnych opadów doszło do gwałtownych powodzi.


@ExtinctionR_DE

Nie było czasu na ewakuacje, zginęło conajmniej 11 osób ( sytuacja się dynamicznie rozwija) wiele osób utonęło we własnych domach ( wśród ofiar jest dwóch strażaków, którzy utonęli podczas akcji ratunkowej)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Mastodon instance for Extinction Rebellion