“sama interwencja funkcjonariuszy Policji na miejscu zdarzenia, a następnie wszczęcie postępowania przeciwko obwinionemu stanowiły wystarczającą reakcję na wykroczenie obwinionego,
którego nie można rozpatrywać w oderwaniu od uprawnienia każdego do wyrażania swoich poglądów”[3/3]

Show thread

Aktywistka zamierza się od tej decyzji odwołać. Decyzja sądu jest zaskakująca w świetle innych wyroków w podobnych sprawach. Na przykład dwa miesiące temu inny nasz aktywista usłyszał, że
[2/3]

Show thread

Dziś odbyła się rozprawa poznańskiej Rebeliantki, która 1.05.2021 samotnie blokowała ulicę w ramach .

Miała wówczas transparent z napisem: "Boję się, że kiedyś zastrzelę sąsiada, by zdobyć wodę dla młodszego brata"

Sąd zadecydował o ukaraniu jej naganą.

[1/3]

PSNC Future Labs w Poznaniu jest publiczną jednostką naukową w strukturze Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Nasza misja obejmuje inicjowanie współpracy między środowiskiem naukowo-technicznym a ruchami i organizacjami społecznymi.

Organizujemy pierwszą edycję festiwalu społeczno-naukowego, podczas którego uczestnicy będą szukać praktycznych odpowiedzi na wyzwania kryzysu klimatycznego, pracując w mieszanych zespołach, łączących osoby aktywistyczne, przedstawicie(k)i społeczności lokalnych oraz osoby naukowo-techniczne.

W tej chwili szukamy chętnych do pomocy przy organizacji festiwalu – na razie na zasadzie wolontariatu, o budżet na wynagrodzenia dopiero będziemy walczyć.

Komunikacja w tej chwili w grupie na signalu (https://shorturl.tepewu.pl/festiwal_pwd_2022)

Nieco więcej informacji tutaj: https://osa.tepewu.pl/cloud/petros/Patrzymy w górę/Ulotka-nr-1-260122.pdf

#klimat #społeczność #nauka #poznan

XR czyta Bookchina!

Grupa Regeneracja zaprasza wszystkie osoby na Przyrodniczy Klub Książki! Naszą ideą jest propagowanie literatury pięknej, popularnonaukowej i poezji na temat natury i wspólne nauczanie poszanowania jej elementów.

4 lutego o 17:00 porozmawiamy o "Przebudowie społeczeństwa" Murraya Bookchina (rozdziały: "Społeczeństwo i ekologia", "Hierarchie, klasy i państwo" i "Punkty zwrotne w historii") - link: pl.anarchistlibraries.net/libr

Link do spotkania:
meet.google.com/jpk-rors-duo

"Emisje z lotów Billa Gatesa prywatnym odrzutowcem są 10-15 tysięcy razy wyższe niż średnie roczne emisje mieszkańców niektórych krajów Afryki. Nierówności węglowe dzielą też całe społeczeństwa, Polska nie jest wyjątkiem. Co z tym zrobić? "
oko.press/bogaci-emituja-co2-j

Pod kurią metropolitalną w Warszawie zjawiły się dziś diabły. Przyszły po chciwe dusze oblatów, którym rząd przekazał niedawno kawałek Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dotychczas wiedzieliśmy że przekroczyliśmy cztery planetarne "granice wytrzymałości". Teraz wiemy, że przekroczyliśmy piątą - związaną z plastikiem i zanieczyszczeniem chemicznym.

next.gazeta.pl/next/7,172392,2

LOL
---
RT @zcolman
report shows Shell's carbon capture operation in Canada emits more emissions than it traps

bit.ly/34X93wL via @VICE @anyazoledz
twitter.com/zcolman/status/148

Warszawa i Lublin solidarne z XR Łódź! Aby wesprzeć aktywistów i aktywistki z Łodzi podczas wczorajszej rozprawy sądowej Rebelianci z Lublina i Warszawy zorganizowali demonstracje solidarnościowe w swoich miastach (na zdjęciach Lublin).

Denializm klimatyczny ma wiele twarzy

Istotą denializmu klimatycznego jest nie tyle zaprzeczanie zmianie klimatu, co zaprzeczanie konieczności działania na rzecz klimatu. Obecnie celem nie jest zaprzeczanie zmianie klimatu, argumentacja jest ukierunkowana bardziej na opóźnianie wprowadzenia polityk klimatycznych niż ich otwarte blokowanie.

#zmianyklimatyczne

zielonewiadomosci.pl/zw/denial

Już koniec... na dziś. 22.02 będziemy znów wspierać naszych aktywistów i aktywistki.

Show thread

Jesteśmy pod Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia! Wspieramy nasze aktywistki i aktywistów w walce!
Postawmy pod sądem korporacje i ekobójców, a nie osoby które walczą o naszą przyszłość!
Dołącz do rebelii!

Stan klimatu w 2021:
🔥 Rekordowe ciepło zgromadzone w oceanach
🔥 Rekordowy poziom CO2 w atmosferze
🔥 Temperatura zgodna z przewidywaniami modeli klimatu
🔥 W wielu miejscach był to rok wyjątkowo ciepły, w żadnym - wyjątkowo zimny
Więcej:
carbonbrief.org/state-of-the-c

2021 was one of the seven warmest 🌡️🔥 years on record, with 1.11 (± 0.13) °C above pre-industrial level average global #temperature, according to our consolidated data. @c3scds @NOAA @NASA @BerkeleyEarth #Globalwarming #Climatechange
youtu.be/PiR6TnAx36E

[:tw: tweets.newsbots.eu/WMO/status/#bot]

Już za 4 dni zapraszamy Was na performens!

Twórczynie przedstawiają fikcyjną markę - WAR WATER COMPANY - która zbija kapitał na kryzysie klimatycznym.

22 stycznia, godzina 19:00.
Teatr Studio, Plac Defilad 1.
Warszawa.

Dołącz do Rebelii!

Już w ten czwartek nasi aktywiści staną przed sądem za walkę o klimat! Bo działają dla Naszej przyszłości! Bo przeprowadzili nieszkodliwą akcję edukacyjną! Przyjdź i wesprzyj ich swoją obecnością! Nie damy się uciszyć!
Sąd Rejonowy, Al. Kościuszki 107/109 w Łodzi!!! 10:30!! Bądź!

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!